Įstatymo projektas – už Lietuvos miškų išsaugojimą!

Lietuvos regionų partijos pirmininkas Jonas Pinskus, jo pavaduotojas Andrius Palionis parengė ir įregistravo Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo siekiama apsaugoti jautriausią biologinę įvairovę nuo neigiamo ūkinės veiklos poveikio – mažinti plynųjų kirtimų daromą vizualinę žalą šalies valstybiniuose parkuose apribojant atvejinius ir plynuosius miškų kirtimus.

„Šiuo metu Lietuvoje miškų realūs kirtimo mastai apie 2,5 karto viršija tvarų miškų naudojimą, atvejiniai ir plynieji kirtimai valstybiniuose parkuose daro didžiulę žalą visai biologinei įvairovei, kuri išstumiama iš įprastų buveinių  ir verčiama prisitaikyti prie pakitusių gyvenimo sąlygų. Ypatingai daug žalos tokie kirtimai padaro valstybiniuose parkuose esantiems miškams, kuriuose gyvena retos, nykstančios, į Raudonąją knygą įrašytos žinduolių, paukščių, vabzdžių ir kitų gyvų organizmų rūšys. Todėl ypatingai svarbu stabdyti didžiausią neigiamą įtaką ekosistemai turinčius kirtimus – plynuosius“, – teigia įstatymo rengėjai.

Todėl pagrindinis įstatymo projekto uždavinys – numatyti, kad valstybiniuose parkuose esančiuose miškuose būtų draudžiami atvejinis ir plynasis miško kirtimai, tikslas – Lietuvos miškų išsaugojimas ir gausinimas.

Šiuo metu Saugomų teritorijų įstatyme nėra numatyta, kad valstybiniuose parkuose esančiuose miškuose draudžiami atvejinis ir plynasis miško kirtimai, o šiuo įstatymo projektu siūloma numatyti, kad valstybiniuose parkuose esančiuose miškuose atvejinis ir plynasis miško kirtimai – draudžiami.