J. Pinskus: kodėl bijoma valstybinių įmonių audito?

Lapkričio pabaigoje Lietuvos regionų partijos nariai Seime – Jonas Pinskus ir Andrius Palionis – Seimui pateikė nutarimo „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą“ projektą.

Projekte buvo siūloma pavesti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei iki 2024 m. gruodžio 1 d. atlikti valstybės valdomos įmonės akcinės bendrovės „Ignitis grupė“, valstybės valdomos įmonės akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ ir valstybės įmonės Registrų centras 2021 ir 2022 biudžetinių metų finansinį, veiklos ir atitikties valstybinį auditą.

Taip pat įvertinti audituojamų subjektų materialinių, finansinių ir darbo išteklių naudojimą ekonomiškumo, viešųjų pirkimų tikslingumo tenkinant perkančiosios organizacijos poreikius / viešųjų pirkimų vykdymo perkančiosios organizacijos poreikių ir perkančiosios organizacijos vykdomų viešųjų pirkimų efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu bei atskleisti veiklos tobulinimo galimybes.

KAIP POLITIKAI BALSAVO DĖL PROJEKTO

KAIP POLITIKAI BALSAVO DĖL PROJEKTO

„Balsavimas šiuo klausimu įvyko gruodžio 14 d., tačiau projektui nebuvo pritarta. Tuomet skubiai surinkau 47 parlamentarų parašus tam, kad projektas pakartotinai būtų įtrauktas į Seimo darbotvarkę. Naujas balsavimas šiuo, absoliučiai daugumai Lietuvos žmonių aktualiu, klausimu vyks rytoj, antradienį, gruodžio 19 d. Ginklai dar nesudėti, nors, akivaizdu, kad mintis – atlikti išsamų valstybinių įmonių auditą – patinka toli gražu ne visiems. Visgi norisi tikėti, kad kolegos politikai nustos manipuliuoti bei dangstyti galimai neskaidrią minėtų įmonių veiklą ir jų auditas bus atliktas“, – optimistiškai į laukiantį balsavimą buvo linkęs žiūrėti J. Pinskus.

Taip pat politikas pridėjo pirmojo balsavimo, kuomet buvo prašyta įtraukti minėtą klausimą į darbotvarkę, rezultatus, kurie kalba patys už save.