Lietuvos regionų frakcija siūlo taikyti nulinį tarifą reinvestuotam pelnui

Siekiant pritraukti investicijas į regionus tokį Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo projektą įregistravo Lietuvos regionų frakcijos Seimo nariai – Andrius Palionis, Jonas Pinskus, Valdemaras Valkiūnas  ir Beata Petkevič.

           Įstatymo projekto tikslas – pritraukti investicijas į regionus, uždavinys – nulinio tarifo taikymas reinvestuotam pelnui diferencijuojant jo taikymą pagal savaiminio ekonominio augimo požymius savivaldybėse. Tai savivaldybės, kuriose kur nei vietos, nei centrinės valdžios sprendimai neįtakoja jų verslo plėtros, jos savaime pritraukia investicijas dėl savo ekonominio potencialo, geografinės padėties ir t.t.

            Anot vieno iš projekto autoriaus, Lietuvos regionų partijos pirmininko, LR Seimo nario Jono Pinskaus, šis įstatymo projektas yra labai svarbus žingsnis regionams skatinant investicijas, didinant darbo našumą. „Šiuo įstatymo projektu siekiama, kad regionuose kurtųsi įmonės, didėtų pragyvenimo lygis, žmonės galėtų gauti didesnius atlyginimus, o tai svarbu visai regioninei politikai“, – sako Jonas Pinskus, kad šio įstatymo pakeitimo grąžinimas yra puiki galimybė užtikrinti gerai apmokamas darbo vietas, pritraukti investicijas į regionus.

            Vadovaujantis šiuo įstatymo pakeitimu, investicinį projektą vykdantis vienetas apmokestinamąjį pelną galės sumažinti, jeigu turtas yra reikalingas vieneto investiciniam projektui vykdyti. Lengvatą siūloma taikyti, jei turtas yra nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus (skaičiuojant nuo ilgalaikio turto naudojimo pradžios).

           „Pripažįstant reinvestuojamo pelno svarbą, įstatymo projektu siūlome grąžinti anksčiau galiojusias ir teigiamai ekonomikos augimą veikusias nuostatas taikyti nulinį tarifą reinvestuotam pelnui. Sėkmingas tokio modelio taikymas ne tik didina šalies konkurencingumą, bet taipogi ir pragyvenimo lygį Lietuvos regionuose“, – sako projektą įregistravę Seimo nariai.

Daugiau informacijos:

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 46(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/eac426a0488011eca8a1caec3ec4b244?positionInSearchResults=25&searchModelUUID=548f6d42-0b51-4301-9199-ff4fb949adee.

https://www.delfi.lt/verslas/verslas/siuloma-taikyti-nulini-tarifa-reinvestuotam-pelnui.d?id=88722873