Lietuvos regionų partijos PAREIŠKIMAS

Lietuvos regionų partija, aptarusi šalies politinę padėtį, konstatuoja, kad dabartinė dešiniųjų valdančioji dauguma ir jos remiama Vyriausybė nesugeba tvarkytis su šalį apėmusiomis krizėmis, neįsiklauso į ekspertų, opozicijos, visuomenės nuomonę. Tai dar labiau gilina krizes, sunkina žmonių, ypač socialiai remtinų, sveikatos apsaugos, regionų padėtį.

           Tokios situacijos priežastys yra kelios. Pirmiausia, nuo pat šio Seimo veiklos pradžios, akivaizdžiai, stinga susikalbėjimo, veiklos koordinavimo tarp pagrindinių valdymo institucijų – Seimo, Vyriausybės ir Prezidento. Nebuvo ir nėra savitarpio pasitikėjimo su atskirais regionais, savivalda, piliečių visuomene.

           Antroji – valdantieji taip ir nesurado tinkamo politinio dialogo tono su visuomene, neparengė jokio žadėto plano pandemijai valdyti, todėl nuolat blaškėsi, kaitaliojo  sprendimus, taip dar labiau supriešindami įvairias visuomenės grupes. Dėl šių priežasčių atsiliekame skiepijant gyventojus, įveikiant pandemiją. Deja, tenka konstatuoti, kad padėtis, tampa blogesnė nei buvo prieš metus.

         Trečioji – nepaisant Lietuvą purtančių krizių, esant tokiai situacijai, valdančiosios daugumos koalicijos partneriai nuolat užpildo Seimo darbotvarkę ne tik ne pirmos būtinybės, bet dar ir visuomenę supriešinančiais klausimais, kas dar labiau apsunkina krizių suvaldymą.

         Ketvirta, nepasiruošta energetikos, šildymo kainų augimo šuoliui, sparčiai augančiai infliacijai. Greičiau priešingai – ir toliau taikstomasi su įvairių energetikos monopolistų interesais. Siūlomi kainų šoką mažinantys sprendimai per menki, atidėliojami, neaptariami ir nederinami su profesinėmis sąjungomis, piliečių visuomene. Mes esame įsitikinę, kad visiems gaunantiems mažesnį darbo užmokestį už minimalųjį, arba pensiją, neįgaliojo išmoką valstybė privalo kompensuoti padidėjusias elektros energijos ir šildymo kaštus.

        Penkta, šalies užsienio politika visiškai atitrūko nuo Lietuvos ekonominių, kultūrinių, geros kaimynystės tikslų bei interesų. Jos pasekmės ne tik negatyviai veikia šalies verslą, darbo rinką, bet ir valstybės saugumo situaciją. Todėl reikia kuo nedelsiant sustabdyti demokratijos eksporto eksperimentus ir vis agresyvesnę bei kenksmingą  Lietuvos žmonėms užsienio politiką.

         Mes, Lietuvos regionų partija, reikalaujame, kad valdančioji dauguma, Prezidentas, Vyriausybė pradėtų veikti kartu, kaip to reikalauja šalies Konstitucija bei sveikas protas, ypač krizių akivaizdoje koordinuojant savo veiksmus, o ne kovojant tarpusavyje, tarsi rinkimai jau būtų rytoj, bet atsižvelgiant į realius žmonių lūkesčius, pagaliau, į savo rinkiminius pažadus. Būtina nuosekliai siekti dialogo su visuomene, ekspertais, savivalda, verslu,  profesinėmis sąjungomis.

        Visos krizės yra įveikiamos tik solidarioje, suvienytoje, o ne suskaldytoje, supriešintoje visuomenėje, nebijant pripažinti klaidų, girdint ir gerbiant kitokią nuomonę ar poziciją.

        Nekeičiant valstybės valdymo kurso, mes turėsime dar daugiau nuostolių, o krizės įveikimas užsitęs kur kas ilgiau, neišvengiamai dar labiau neigiamai paveikdamas šalies ekonomiką, žmonių sveikatos būklę, socialinę padėtį.

Lietuvos regionų partijos pirmininkas Jonas Pinskus