Lietuvos regionų partijos tarybos posėdyje buvo priimti svarbūs sprendimai

Birželio 11 d. (šeštadienį) Palangoje vykęs Lietuvos regionų partijos tarybos posėdis buvo išties darbingas.

Susirinkusius Lietuvos regionų partijos narius sveikino partijos pirmininkas Jonas Pinskus, prisiminęs, kad jam tapus partijos lyderiu buvo nutarta, jog kiekvienas suvažiavimas vyks skirtingame Lietuvos regione, o juos organizuos atskiri skyriai, jų pirmininkai – taip visi partijos nariai sklandžiau keisis informacija, galės labiau suprasti skirtingų rajonų problematiką, ypatumus.

Jis padėkojo Palangos skyriaus pirmininkui Eimučiui Židanavičiui  bei jo komandai už svetingą priėmimą, pasidžiaugė augančiomis narių gretomis ir palinkėjo susirinkusiems šią vasarą ne tik atostogų, bet ir prasmingos veiklos.

Partijos taryba svarstė ir priėmė svarbius sprendimus:

Vienbalsiai pritarta visuomeninis judėjimo „Drauge kurkime Širvintų krašto ateitį“, vadovaujamo antrą kartą iš eilės tiesiogiai išrinktos Širvintų rajono savivaldybės merės Pinskuvienės, prisijungimui prie partijos;

Aptartas pasiruošimas artimiausiam politiniam išbandymui – savivaldos rinkimams, rinkimų programa ir kt. klausimai;

Patvirtintas partijos šūkis savivaldos rinkimuose – „STIPRŪS REGIONAI – STIPRI LIETUVA“;

Pristatyta partijos narių sąskrydžio, vyksiančio liepos 16 – 17 d., programa;

Nutarta rugsėjo pradžioje sušaukti Lietuvos regionų partijos tarybos posėdį, kuriame bus tvirtinami kandidatai į merus ir tarybos narius visuose partijos skyriuose.