LR Seime atidaryta LR Seimo nario, Lietuvos regionų partijos pirmininko pavaduotojo Andriaus Palionio inicijuota paroda „Laisvės žvalgas. Juozui Lukšai – 100“.

Šiandienos pasaulyje, užvaldytame materialinių gėrybių ir malonumų troškimo, Juozas Lukša tampa svarbiu pavyzdžiu žmogaus, atsisakiusio asmeninės naudos ir patogumo, ryžtingai paaukojusio visą savo gyvenimą, meilę, šeimą ir galiausiai gyvybę dėl brangiausio tikslo – Laisvos Lietuvos.

Juo labiau, Seimas 2021 metus paskelbė Juozo Lukšos-Daumanto metais. Tai jau antroji šiais metais paroda Seime, skirta šio iškilaus Lietuvos laisvės kovotojo atminimui.

Paroda pasakoja legendinio partizano Juozo Lukšos gyvenimo istoriją. Erdvinėje mozaikoje sudėliotos kovotojo mintys, meilės laiškų nuotrupos, dokumentų fragmentai, žemėlapiai, citatos, svarbiausi gyvenimo faktai, vertybinis tikrumas, priesaikos tvirtumas, kurį atskleidžia kovotojo asmeninio gyvenimo drama.

Parodos atidaryme žodį tarė parodos Seime iniciatorius Andrius Palionis, kalbėjo Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Prienų krašto muziejaus direktorė  Lolita Batutienė, Okupacijos ir laisvės kovų muziejaus skyriaus vedėja Gerda Urbonienė.

Parodos atidarymą muzikiniu pasirodymu papuošė  Skriaudžių „Kanklės“ (vadovė Elena Simonavičienė).

Paroda eksponuojama 2021 m. gruodžio 13 d. – 2022 m. sausio 7 d.

O. Posaškovos nuotraukos