Pasirašytas partijų susitarimas

Šiandien Lietuvos Respublikos Seime Lietuvos regionų partijos pirmininkas Jonas Pinskus drauge su kitų Seime atstovaujamų politinių partijų atstovais pasirašė susitarimą dėl Lietuvos nacionalinio saugumo ir gynybos artimiausio laikotarpio sustiprinimo.

ü  Lietuvos kariuomenės stiprinimas

ü  Tarptautinių saugumo ir gynybos garantijų stiprinimas

ü  Valstybės pasirengimas ginkluotai gynybai ir atsakui į hibridines atakas

Tai trys pagrindiniai poliai, apjungę susitarimo esmę ir konkrečias stiprinimo sritis artimiausiam laikotarpiui.

Jono Pinskaus teigimu, prie šio dokumento sudarymo Lietuvos regionų partija prisidėjo svarbiu indėliu – didžioji dalis pateiktų siūlymų tapo dokumento dalimi.

Pasiūlymams teikti buvo suformuota kompetentinga partijos narių darbo grupė.

Už įdėtą darbą, svariais argumentais pagrįstus pasiūlymus, kuriems pritarė ir kitos Seime atstovaujamos partijos, pirmininkas dėkojo kolegoms generolui, buvusiam Lietuvos kariuomenės vadui Valdui Tutkui, patyrusiam politikui, vienam iš Lietuvos nacionalinio saugumo koncepcijos (1996 m.) kūrėjų, buvusiam Ministrui Pirmininkui Gediminui Kirkilui, buvusiam Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui Algimantui Matulevičiui.

Susitarimo projektui Lietuvos regionų partijos taryba pritarė dar birželio mėnesį, įgaliojusi dokumentą pasirašyti partijos pirmininką.

„Nacionalinis saugumas ir gynyba – esminis prioritetas, kurio privalome laikytis išlaikydami rimtį, vienybę, sugebėdami susitarti ir kalbėtis visų pirma tarpusavyje,“ – sakė J. Pinskus.

Tuo tarpu susitarimui dėl užsienio politikos krypčių Lietuvos regionų partijos taryba nepritarė, todėl susitarimas nebus pasirašytas.

Nuotraukos Olgos Posaškovos