Kaip jau turbūt žinote, 2024 m. vasario 20 d. vakarą Kupiškio rajono Miliūnų kaime apsilankė didelė nelaimė. Sakoma, kad vagis palieka nors sienas, o ugnis pasiima viską. Ši baisi nelaimė ištiko mūsų partietę, Kupiškio skyriaus sekretorę Eriką Ramanauskaitę, kuri neteko brangiausių žmonių – tėčio ir senelių. Reiškiame nuoširdžią užuojautą Erikai, jos šeimai ir artimiesiems. Dalis