Lietuvos Regionų partija: Nekilnojamojo turto įstatymo pakeitimas – dar vienas smūgis Lietuvos gyventojams

Tie, kas domisi Lietuvos politika ir seka tai, kas vyksta šalies politinėje padangėje, galėjo pastebėti, jog TS-LKD partija bei jos ištikimi satelitai laikosi savo „gerųjų tradicijų“. Jie kraštą ne be jų pačių pastangų užgriuvusias problemas bando spręsti pačiu paprasčiausiu būdu – didindami mokesčius. Jau apmokestinti vienkartiniai maišeliai parduotuvėse, vis neatsisakoma idėjos apmokestinti privačius automobilius bei paraleliai bandoma prastumti visuotinį Nekilnojamojo turto mokestį.

Specialiai tam buvo parengtas „Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 pakeitimo įstatymo projektas“.

Siekį – ant gyventojų pečių užkrauti papildomą mokestinę naštą – Vyriausybė grindžia tuščiomis frazėmis“: „Nekilnojamojo turto apmokestinimas dažniausiai vertinamas kaip tvari ir įtrauki ekonomikos augimo priemonė….“. Tai daroma, nepaisant to, kad visi ekonomikos vadovėliai akcentuoja, jog krizės laikotarpiu mokesčius būtina mažinti.

Sakant paprasčiau, valdantieji eilinį kartą ieško būdų, kaip priversti visus šalies gyventojus mokėti už Vyriausybės padarytas bei toliau daromas ekonomines-politines klaidas.

Ypatingą nerimą kelia tai, kad šiuo įstatymo projektu siekiama papildomai apmokestinti žemės ūkyje naudojamą nekilnojamąjį turtą. Jeigu įstatymo projektas, kuriam nepritaria ir Lietuvos ūkininkų sąjunga, vadindama Įstatymą socialiai neteisingu, visgi bus patvirtintas, tai reikš ne ką kitą, kaip dar vieną būtiniausių maisto prekių ir žemės ūkio produkcijos brangimą. Prisiminus, kad nemaža dalis Lietuvos gyventojų šiandien ir taip balansuoja ties skurdo riba, jiems tai būtų dar vienas sunkiai pakeliamas smūgis.

Įvertinę minėtą situaciją ir suprasdami ilgalaikes neigiamas brukamų pokyčių pasekmes, Lietuvos Regionų partijos nariai Seime – Jonas Pinskus ir Andrius Palionis, parengė „Pasiūlymą dėl Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo NR. X-233 pakeitimo įstatymo projekto (nauja redakcija) NR. XIVP-2932“.

Jame akcentuojama, kad Žemės ūkis yra nacionalinio lygio svarbos sritis, o kiekvienas mokesčių didinimas žemės sektoriui didina maisto produktų kainas eiliniams Lietuvos gyventojams. Atsižvelgdami į tai, politikai siūlo neapmokestinti nekilnojamojo turto, kuris yra naudojamas žemės ūkyje, nes galiausiai visos išlaidos vis tiek bus perkeltos ant po išbrangusių energetinių išteklių ir aukštos infliacijos dar nespėjusių atsigauti galutinių vartotojų pečių.

Galutinį sprendimą šiuo klausimu, kaip visuomet, turės priimti Seimas.