Lietuvos Regionų partijos pirmininku perrinktas Jonas Pinskus

Sekmadienį vykusiame Lietuvos regionų partijos suvažiavime, be kitų klausimų, buvo renkamas ir naujas partijos pirmininkas.
Partijos regionų skyriai kandidatais į partijos pirmininkus pasiūlė dabartinį jos vadovą Joną Pinskų, Seimo narį Andrių Palionį ir Širvintų rajono savivaldybės merę Živilę Pinskuvienę.
Prieš pat balsavimą A. Palionis ir Ž. Pinskuvienė savo kandidatūras atsiėmė.
Pasak jų, per savo ligšiolinę kadenciją J. Pinskus pademonstravo tiek išskirtinę lyderystę, tiek vadovui būtinus įgūdžius, todėl kai šiuo metu, kai partija stiprėja ir auga, keisti jos lyderį nebūtų tikslinga.
Tokiai pozicijai pritarė ir susirinkimo dalyviai, vienbalsiai nubalsavę už J. Pinskaus kandidatūrą.
Antrai kadencijai perrinktas J. Pinskus padėkoje bendrapartiečiams už parodytą pasitikėjimą bei patikino, kad ir toliau, nepaisant visų sunkumų, neš aukštai iškeltą partijos vėliavą.