Prezidiumo posėdyje – politinės aktualijos, ataskaitos, ateities planai

Spalio 13 d. vykusiame Lietuvos regionų partijos Prezidiumo posėdyje pirmiausia apžvelgta šių dienų politinė situacija. Partijos pirmininkas Jonas Pinskus pasidžiaugė, kad LR Seime pagaliau pavyko susiburti opozicinėms frakcijoms, vieningai sutarti dėl svarbių klausimų.

Posėdyje pristatytas ir aptartas pirmininko pavaduotojo dr. Algimanto Matulevičiaus parengtas pareiškimas dėl žalingos valdančiųjų užsienio politikos. Vieningai pritarta, kad panašūs pareiškimai turėtų būti „aštrūs“ ir sulauktų visuomenės reakcijos.

Partijos pirmininkas J. Pinskus pristatė ataskaitą, kas nuveikta po partijos suvažiavimo šių metų liepą.

„Labai džiaugiuosi, kad šiandien turime 3604 registruotus partijos narius, o partiečių skaičius po suvažiavimo padidėjo 295 nariais. Vadinasi, Lietuvos žmonės pasitiki mūsų partija, jos keliamais iššūkiais, uždaviniais, siekiamais tikslais ir nori kartu dirbti, bendrauti.

O kaip malonu buvo per trumpą laiką aplankyti 49 rajonus, pabendrauti su esamų ar naujai įkurtų skyrių nariais, išklausyti jų siūlymus. Beje, į kai kuriuos skyrius vykome po kelis kartus!“, –  dalijosi įspūdžiais partijos pirmininkas, kurio planuose – susitikimai su rinkėjais, partijos skyrių nariais.   

Apie nuveiktus darbus trumpai informavo partijos skyrių pirmininkai, kurie optimistiškai ir entuziastingai kalbėjo apie savo skyrių didėjimą, naujų narių priėmimą, siūlė idėjas. Partijos atsakingojo sekretoriaus Vytauto Kamblevičiaus nuomone, iki šių metų pabaigos skyriai bus įsteigti visoje Lietuvoje!

Bendrai sutarta Lietuvos regionų partijos tarybos posėdį surengti spalio 27 d. Jonavoje. Taipogi pritarta ir tarybos darbotvarkei, o J. Pinskus akcentavo, kad ši partija, kuriai ypatingai svarbūs regionai, posėdžius rengs skirtingose šalies miestuose ar miesteliuose.